TOP

首页 > 正文

拉巴特货币及兑换

拉巴特货币及兑换

摩洛哥迪拉姆是摩洛哥的流通货币。

发布时间:2016-03-25 16:40:19
来源:WTCF

摩洛哥迪拉姆是摩洛哥的流通货币。

纸币有:5、10、50、100、200 等迪拉姆。

铸币有:1、2、5、10、20、50分及1、5迪拉姆。

世界旅游城市联合会版权所有
备案号:京ICP备12013050号-2
本单位法律顾问:大成律师事务所宋云锋律师、贺雯律师